9.8.1903

 

Plade nedskudt af

For

10. Præmie

Ibsen

Bogholder Kristiansen

 9. Præmie

P. P. Christiansen

Jens Kornum

 8. Præmie

Marskandiser Jensen

Maler Hoffmann

 7. Præmie

Urmager Nielsen

Købmand Andersen

 6. Præmie

Skomager Seem

Skomager Seem

 5. Præmie

Sørensen Kjeld

Sagfører Kjær

 4. Præmie

Kr. Jepsen

Kr. Jepsen

 3. Præmie

Politibetjent Mortensen

Smed Nielsen

 2. Præmie

Murer Chr. Jensen

Læge Budtz

 1. Præmie

Skomager Chr. F. Jensen

Gæstgiver Lars Pedersen

Udvalg til oprettelse af et skyttelav:

Købmand Møller - Mejerist Poulsen, Agdrup – Mejerist Andersen, Manna – Snedker Mikkel Jensen -

Portør Christensen – Chr. Thorup, Stenum – Sagfører Kjær – Sognefoged Thomsen

 

7.8.1904

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Snedker Knud Færch

Snedker Knud Færch

Scepteret

Mejerist Andersen, Manna

Lærer Dehn

Ringen

Maler Pedersen

Maler Pedersen

Kronen

Gæstgiver Andersen

Bager Jensen

Højre klo

Slagter Sørensen Kjeld

Købmand Evertsen

Venstre klo

Købmand Møller

Købmand Hansen-Søholt

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

Proprietær Møller

Købmand S. Larsen

Halsen

Skrædder Andersen

Skrædder Andersen

Halen

Portør Christiansen

Gårdejer Albrechtsen

Højre vinge

Mejerist Andersen, Manna

Mejerist Andersen, Manna

Venstre vinge

Fru S. Pedersen

Skrædder Andersen

Brystpladen

Sagfører Bruun

Bogholder L. Christiansen

Statsminister Købmand Møller

 

24.-25.6.1905

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Lærer Dehn

Lærer Dehn

Scepteret

Maler Hoffmann

Maler Hoffmann

Ringen

Sørensen Kjeld

Sognefoged Thomsen

Kronen

Barber Højlund

Cykelhandler A. C. Johansen

Højre klo

Erik Henningsen

Skomager C.F. Jensen

Venstre klo

Købmand Møller

Sodavandsfabrikant Jensen

Højre slagfjer

Marskandiser Jensen

Købmand Tolstrup

Venstre slagfjer

Købmand Møller

Gårdejer K. Christensen

Halsen

Hansen

Sognefoged J. B Møller Grensted

Halen

Snedker M Jensen

Snedker M Jensen

Højre vinge

Murer C.H. Nielsen

Gæstgiver Lars Pedersen

Venstre vinge

Dyrlæge Lauersen

Forpagter Torp Stade

Brystpladen

Murer Chr. Nielsen

Bager A. C. Jensen

Statsminister Købmand Møller

 

21. – 22. -23.7.1906

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

”Faldt i utide” Lodtrækning

Købmand Pedersen, Algade

Scepteret

Guldsmed Nielsen

Gårdejer L. Andersen, Skorstensgaard

Ringen

Morten Dam

Gæstgiver L. Pedersen

Kronen

Politibetjent Mortensen

Smed N. Nielsen

Højre klo

”Faldt i utide” Lodtrækning

Gårdejer Morten Dam

Venstre klo

”Faldt i utide” Lodtrækning

Marskandiser Jensen

Højre slagfjer

Provisor Winding

Poul Glargaard

Venstre slagfjer

Sognefoged N. Thomsen

Marius Kornum

Halsen

Mejerist Poulsen

Gårdejer Nicolaj Hansen

Halen

Mejerist Poulsen

Sodavandsfabrikant Jensen

Højre vinge

Komis Wittorff

Komis Madsen

Venstre vinge

Politibetjent Mortensen

Komis Riis

Brystpladen

Maler Hoffmann

Læge Budtz

Statsminister Købmand Møller

 

14. - 15.7.1907

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Provisor Winding

Provisor Winding

Scepteret

Tømrer Kjærgaard

Fabrikant P. Nielsen

Ringen

Sagfører Bruun

Snedker Mikkel Jensen

Kronen

Sagfører Bruun

Georg Elten

Højre klo

Tømrer Kjærgaard

Smed Nielsen

Venstre klo

Komis Wittorff

Komis Wittorff

Højre slagfjer

Tømrer Kjærgaard

Lars Pedersen

Venstre slagfjer

Murer Chr. Nielsen

Lærer Rasmussen

Halsen

Lærer Dehn

Mejerist Andersen

Halen

Sognefoged Niels Thomsen

Lærer Rasmussen

Højre vinge

Urmager Horseby

Trafikassistent Christensen

Venstre vinge

Portør Jensen

Guldsmed Jensen

Brystpladen

Skrædder Andersen

Gårdejer Nicolaj Hansen, Stubdrup

Statsminister Købmand Møller

 

11.7.1908

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Urmager Horseby

Komis Riis, Manna

Scepteret

Tømrer Thomasen

Købmand Glargaard

Ringen

Barber Højlund

Gårdejer A. Mejlsted

Kronen

Barber Højlund

Hotelvært Rasmussen

Højre klo

Urmager Horseby

Læge Budtz

Venstre klo

Maler Poulsen

P. Pedersen, Mejlsted

Højre slagfjer

Maler Poulsen

Politibetjent Mortensen

Venstre slagfjer

Købmand Toft

Proprietær Ottesen, Torsmark

Halsen

Læge Budtz

Læge Budtz

Halen

Proprietær Møller, Kornumgaard

Jørgen Østergaard, Manna

Højre vinge

Mikkel Jensen

Mejerist Andersen

Venstre vinge

Cand. Winding

Mejerist Jensen, Manna

Brystpladen

Læge Budtz

Skomager C. F. Jensen

Statsminister Købmand Møller

 

4.7.1909

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Tømrer Kjærgaard

Kontorist L. Kristiansen

Scepteret

Proprietær Møller, Kornumgaard

Dyrlæge Therkildsen

Ringen

Maler Poulsen

Manufakturhandler Johan Toft

Kronen

Hotelejer Højlund

Jens Kornum

Højre klo

Lærer Dehn

Kgl. vejer og måler Niels Thomsen

Venstre klo

Proprietær Jørgensen, Ø. Brønderslev

Nicolaj Hansen, Stubdrup

Højre slagfjer

Tømrer Kjærgaard

Chr. Thorup

Venstre slagfjer

Maler Poulsen

V. Vestergaard, Hvilshøj

Halsen

Hotelejer Højlund

Tømrer Thomsen

Halen

Mejerist Poulsen

Mejerist Poulsen

Højre vinge

Urmager Horseby

V. Vestergaard, Hvilshøj

Venstre vinge

-

-

Brystpladen

Murermester Chr. Nielsen

Snedker Knud Færch

Statsminister Købmand Møller

 

28.8.1910

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Urmager Horseby

Lars Pedersen

Scepteret

Urmager Horseby

Snedker Mikkel Jensen

Ringen

Murer Jensen

Købmand Wittorff

Kronen

Guldsmed Nielsen

Redaktør Knorkgaard

Højre klo

Snedker Knud Færch

Snedker Knud Færch

Venstre klo

Maler Poulsen

Maler Poulsen

Højre slagfjer

Tømrer Thomsen

Kellner Rasmussen

Venstre slagfjer

Tømrer Thomsen

Tømrer Thomsen

Halsen

Murer Nielsen

Murer Nielsen

Halen

Murer Jensen

Kroejer Jensen

Højre vinge

Morten Dam

Lars Pedersen

Venstre vinge

Urmager Horseby

Mejerist Poulsen, Agdrup

Brystpladen

Lærer Dehn

Lærer Dehn

Statsminister Købmand Møller

 

 

 

 

24.7.1921

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Skomager Ferd. Jensen

Skomager Ferd. Jensen

Ringen

Mejeribestyrer Christiansen

Mejeribestyrer Christiansen

Kronen

Bagermester Budolf

Bagermester Budolf

Højre klo

Barber Henriksen

Barber Henriksen

Venstre klo

Skotøjshandler Chr. Hansen

Skotøjshandler Chr. Hansen

Højre slagfjer

Bagermester Borgen

Bagermester Borgen

Venstre slagfjer

Barber Henriksen

Læge Th. Olsen

Halsen

Cykelhandler A. C. Johansen

Cykelhandler A. C. Johansen

Halen

Direktør Wehrmann

Handler Jens Kornum

Højre vinge

Skotøjshandler Chr. Hansen

Driftsbestyrer Bolet

Venstre vinge

Landinspektør Staggemejer

Landinspektør Staggemejer

Brystpladen

Cykelhandler A. C. Johansen

Cykelhandler A. C. Johansen

Statsminister Købmand Valdemar Jørgensen

Æresmedlemmer: Læge Budtz og Overbetjent Mortensen

 

13.8.1922

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Guldsmed Nielsen

Kæmner Dalgas Hansen

Ringen

Cykelhandler A. C. Johansen

Niels Bjørn Hansen, Stubdrup

Kronen

Mandrup Poulsen

Bager Ejsenhardt

Højre klo

Smed Eriksen

Overbetjent Mortensen

Venstre klo

Isenkræmmer Glargaard

Isenkræmmer Glargaard

Højre slagfjer

Assistent Eriksen

Madsen, Centralhotellet

Venstre slagfjer

Murer Chr. Nielsen

Maler Hoffmann

Halsen

Egestad

Egestad

Halen

Cykelhandler A. C. Johansen

Læge Olsen

Højre vinge

Skræddermester Olsen

Skræddermester Olsen

Venstre vinge

Møller Jensen

Rasmussen, Hedelund

Brystpladen

Mekaniker Hald

Manufakturhandler Carl Lauritsen

Statsminister Købmand Valdemar Jørgensen

 

25.6.1923

 

Plade nedskudt af

For

Æblet

Barber Henriksen

Skrædder Christensen

Ringen

Købmand Aggerholm

Købmand C. Christensen

Kronen

Assistent Mogens Olsen

Mekaniker Hald

Højre klo

Købmand Valdemar Jørgensen

Skrædder Christensen

Venstre klo

Direktør Wehrmann

Overretssagfører Sandvig

Højre slagfjer

Driftsbestyrer Bolet

Driftsbestyrer Bolet

Venstre slagfjer

Assistent Eriksen

Gartner Møller

Halsen

Læge Budtz

Grosserer Winther

Halen

Direktør Wehrmann

Lærer Knudsen

Højre vinge

Maler Kjeld Poulsen

Bager Ejsenhardt

Venstre vinge

Smedemester Eriksen

Smedemester Eriksen

Brystpladen

Bageribestyrer Borgen

Bogholder Brøndsted Hansen

Statsminister Købmand Valdemar Jørgensen

 

6.7.1924

 

Plade nedskudt af

For

Citronen

Mekaniker Hald

Direktør Madsen

Ringen

Johs. Jensen

Malermester Hoffmann

Kronen

Barber Henriksen

Barber Henriksen

Højre klo

Mekaniker Hald

Skotøjshandler Hansen

Venstre klo

Slagtermester Budolf

Smedemester Eriksen

Højre slagfjer

Købmand Søndergaard

Købmand Søndergaard

Venstre slagfjer

Direktør Wehrmann

Direktør Wehrmann

Halsen

Karetmager Mortensen

Karetmager Mortensen

Halen

Bagermester Ejsenhardt

Landinspektør Staggemejer

Højre vinge

Købmand Boyhus

Hotelejer Bøjer

Venstre vinge

Købmand Duus

Agent Theophil Nielsen

Brystpladen

Karetmager Mortensen

Grd. Niels Bjørn Hansen, Stubdrup

Statsminister Købmand Valdemar Jørgensen

 

28.6.1925

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

-

-

Kronen

Mekaniker Hald

Kæmner Dalgas

Højre klo

Bager Borgen

Købmand Valdemar Jørgensen

Venstre klo

Proprietær Bjørn Hansen

Proprietær Bjørn Hansen

Højre slagfjer

Købmand H. P. Hansen

Mekaniker Hald

Venstre slagfjer

Æg-eksportør Frederiksen

Overmontør Møller Jensen

Halsen

Barber Henriksen

Barber Mathiasen

Halen

Maler Poulsen

Rentier Rasmussen

Højre vinge

Glarmester Berthelsen

Glarmester Berthelsen

Venstre vinge

Skotøjshandler Hansen

Overretssagfører Tanvig

Brystpladen

Barber Henriksen

Købmand H. P. Hansen

Statsminister Købmand Valdemar Jørgensen

 

28.6.1926

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

 

 

Ringen

Gartner Nielsen

Malermester Anker Poulsen

Kronen

Bagermester Borgen

Bogtrykker Henriksen

Højre klo

Skotøjshandler Hansen

Cigarhandler Mellerup

Venstre klo

Guldsmed Jørgensen

Skræddermester Christensen

Højre slagfjer

Cykelhandler A. C. Johansen

Købmand Hestbech

Venstre slagfjer

Læge Budtz

Isenkræmmer Larsen

Halsen

Skotøjshandler Hansen

Købmand Langeland

Halen

Lærer Dehn

Skræddermester E. Jensen

Højre vinge

Bager Borgen

Bogtrykker Henriksen

Venstre vinge

Vinhandler Borchmann

Læge Engelsen

Brystpladen

Johs Jensen, Vesterkær

Barber Andreas Mathiasen

Statsminister Købmand Valdemar Jørgensen

 

3.7.1927

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

A. M. Andersen

A. M. Andersen

Kronen

Grd. Klokkerholm

Musiker Larsen

Højre klo

Bager Borgen

Grd. Johs. Jensen

Venstre klo

Lærer Dehn

Malermester Hoffmann

Højre slagfjer

Grd. Klokkerholm

Dyrlæge Møller

Venstre slagfjer

Installatør Ejlertsen

Vinhandler Borchmann

Halsen

Dyrlæge Hansen

Maskinmester Olsen

Halen

Installatør Ejlertsen

Ølhandler Hansen

Højre vinge

Gartner Nielsen

Købmand Langeland

Venstre vinge

Dr. Engelsen

Restauratør Madsen

Brystpladen

Installatør Ejlertsen

Direktør C. Wehrmann

Statsminister (Suppleant) Glarmester Berthelsen

 

8.7.1928

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Direktør Bisgaard

Mejeribestyrer Christiansen

Kronen

Barber Henriksen

Restauratør Madsen

Højre klo

Slagtermester V. Nielsen

Købmand Langeland

Venstre klo

Isenkræmmer Larsen

Ølhandler Kornum

Højre slagfjer

Guldsmed Nielsen

Dyrlæge Laursen

Venstre slagfjer

Snedkermester Mikkel Jensen

Isenkræmmer Stagsted

Halsen

Gartner L. Nielsen

Købmand Nieslen Klæstrup

Halen

Repræsentant Hansen

Dalgas Hansen

Højre vinge

Vinhandler Brochmann

Murer Chr. Nielsen

Venstre vinge

Isenkræmmer Larsen

Sadelmager Jensen

Brystpladen

Installatør Andersen

Isenkræmmer Will. Larsen

Statsminister Dr. Egelsen

 

 

7.7.1929

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Glarmester Berthelsen

Isenkræmmer Larsen

Kronen

Lærer Dehn

Overbetjent Mortensen

Højre klo

Installatør Ejlertsen

Bager Bergen

Venstre klo

Installatør Andersen

Installatør Andersen

Højre slagfjer

Købmand Langeland

Direktør Bisgaard

Venstre slagfjer

Købmand Langeland

Bankdirektør Sperling

Halsen

Installatør Andersen

Direktør Madsen

Halen

Maler Poulsen

Automobilforhandler Johansen

Højre vinge

Dr. Berthelsen

Snedkermester Mikkel Jensen

Venstre vinge

Glarmester Berthelsen

Isenkræmmer Larsen

Brystpladen

Slagter Nielsen

Købmand A. Poulsen

Statsminister Dr. Egelsen

 

6.7.1930

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Malermester P. Poulsen

Barber Henriksen

Kronen

Isenkræmmer Larsen

Malermester P. Poulsen

Højre klo

Repræsentant Henriksen

Repræsentant Henriksen

Venstre klo

Installatør Ejlertsen

Gartner L. Nielsen

Højre slagfjer

Repræsentant Hansen

Fabrikant Carstensen

Venstre slagfjer

Anker Poulsen

Cigarhandler Mellerup

Halsen

Slagtermester N. Nielsen

Boghandler Mandrup Poulsen

Halen

Anker Poulsen

Sadelmager Jensen

Højre vinge

Læge Budtz

Læge Budtz

Venstre vinge

Repræsentant Hansen

Læge Budtz

Brystpladen

Barber Henriksen

Dyrlæge Laursen

Statsminister Dr. Egelsen

 

28.7.1931

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Slagtermester Budolf

Redaktør Knokgaard

Kronen

Snedkermester Mikkel Jensen

Ølhandler Hansen

Højre klo

Dyrlæge Laursen

Direktør Wehrmann

Venstre klo

Dyrlæge Laursen

Guldsmed Jørgensen

Højre slagfjer

Overassistent Thomsen

Malermester P. Poulsen

Venstre slagfjer

Bogholder Poulsen

Guldsmed Nielsen

Halsen

Chr. Eriksen

Bogtrykker Grønning

Halen

Dr. Engelsen

Bagermester Christensen

Højre vinge

Ølhandler Hansen

Arkitekt O. Færch

Venstre vinge

Barber Eriksen

Bilhandler Johansen

Brystpladen

Overassistent Thomsen

Manufakturhandler V. Karnøe

Statsminister Dr. Egelsen

 

26.7.1932

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Grosserer Gorm Andersen

Bogtrykker Grønning

Kronen

Barber Henriksen

Redaktør Knokgaard

Højre klo

Barber Henriksen

Manufakturhandler Lauritzen

Venstre klo

Proprietær Eriksen

Maskinmester Olesen

Højre slagfjer

Grd. N. Klokkerholm

Hans Hansen

Venstre slagfjer

Isenkræmmer Stagsted

Cigarhandler Mellerup

Halsen

Manufakturhandler A. Bech

Proprietær Knudsen

Halen

Automobilforhandler Andersen

Manufakturhandler Karnøe

Højre vinge

Isenkræmmer Stagsted

Installatør Ejlertsen

Venstre vinge

Bogholder Poulsen

Slagtermester Budolf

Brystpladen

Barber Henriksen

Malermester V. R. Hoffmann

Statsminister Dr. Egelsen

 

 

13.8.1933

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Købmand Langeland

Isenkræmmer Larsen

Kronen

J. Budolfsen

Mejeribestyrer Christiansen

Højre klo

Ejner Berthelsen

Direktør Madsen

Venstre klo

J. Budolfsen

Mejeribestyrer Christiansen

Højre slagfjer

R. Simonsen

Bager Christensen

Venstre slagfjer

Murermester Frederiksen

Barber Henriksen

Halsen

Proprietær Eriksen, Gjerndrup

Malermester Poulsen

Halen

Snedkermester Knud Færch

Herre-ekviperingshandler Gade

Højre vinge

Murermester Frederiksen

Kæmner Dalgas Hansen

Venstre vinge

Dyrlæge Laursen

Dyrlæge Laursen

Brystpladen

Snedkermester Knud Færch

Murermester Alb. Frederiksen

Statsminister Dr. Egelsen

 

5.8.1934

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

-

-

Kronen

-

-

Højre klo

-

-

Venstre klo

-

-

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

-

-

Halen

-

-

Højre vinge

-

-

Venstre vinge

-

-

Brystpladen

Murermester Alb. Frederiksen

Mejeribestyrer M. Christiansen

Statsminister Dr. Egelsen

Æresmedlem Malermester Poulsen nævnes

 

11.8.1935

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Isenkræmmer Larsen

Valdemar Karnøe

Kronen

Dr. Engelsen

Vaskeriejer Eriksen

Højre klo

Guldsmed Pedersen

Slagtermester Budolf

Venstre klo

Sagfører Korup

Barbermester Henriksen

Højre slagfjer

Dr. Westergaard

Proprietær Harry Elkens

Venstre slagfjer

Sagfører Korup

Mejeriejer Vestergaard

Halsen

Guldsmed Christensen

Bankdirektør Christiansen

Halen

Installatør Ejlertsen

Boghandler Mandrup Poulsen

Højre vinge

Guldsmed Pedersen

Ekviperingshandler Simonsen

Venstre vinge

Mekaniker Iversen

Smed Eriksen

Brystpladen

Proprietær Harry Elkens

Restauratør Otto W. Nielsen

Statsminister Dr. Egelsen

 

9.8.1936

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

-

-

Kronen

-

-

Højre klo

-

-

Venstre klo

-

-

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

-

-

Halen

-

-

Højre vinge

-

Proprietær Elkens

Venstre vinge

-

Brystpladen

Installatør Ejlertsen

Bagermester P. C. Christensen

Statsminister Dr. Egelsen

 

22.8.1937

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

-

-

Kronen

-

-

Højre klo

-

-

Venstre klo

-

-

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

-

-

Halen

-

-

Højre vinge

-

-

Venstre vinge

-

-

Brystpladen

Mejeribestyrer Sørensen

Dr. Faber Vestergaard

Statsminister Dr. Egelsen

 

 

28.8.1938

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

-

-

Kronen

-

-

Højre klo

-

-

Venstre klo

-

-

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

-

-

Halen

-

-

Højre vinge

-

Urmager Wilhelmsen

Venstre vinge

-

-

Brystpladen

Proprietær Eriksen, Gjerndrup

Boghandler Mandrup Poulsen

Statsminister Dr. Egelsen

 

20.8.1939 – 22.8 1939

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Overdyrlæge Laursen

Mekaniker Henry Iversen

Kronen

Guldsmed Pedersen

Slagtermester Rudolph

Højre klo

Automobilhandler Johs. Andersen

Tandlæge Baggesen

Venstre klo

Guldsmed Christensen

Direktør L. Lassen

Højre slagfjer

Boghandler Mandrup Poulsen

Automobilhandler Johs. Andersen    

Venstre slagfjer

Overlæge Laursen

Manufakturhandler Høy Hansen

Halsen

Installatør Ejlertsen

Ølhandler Jens Andersen

Halen

Gårdejer Klokkerholm

Overdyrlæge Laursen

Højre vinge

Gårdejer Klokkerholm

Proprietær Elten

Venstre vinge

Cementstøber Søren Nielsen

Boghandler Grønning

Brystpladen

-

Mekaniker Svend Møller

Statsminister Dr. Egelsen

 

 

 

15.8.1957

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

-

Ringen

Pens. Kontrollør Thøger Thomsen

Stadsingeniør G. Thomsen

Kronen

Depotindehaver Jens Andersen

Gdr. P. Kjær, Bundgaard

Højre klo

Assurandør M. Christiansen

Isenkræmmer Jens Stagsted

Venstre klo

Bogholder Carl Behrens

Thøger Thomsen

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

-

-

Halen

Gdr. Chr. Eriksen V. Gjerndrup

Murermester Kaj Frederiksen

Højre vinge

Jens Andersen

Ingeniør G. Sterner

Venstre vinge

Gdr. Andreas Olsen Ø. Brønderslev

Mejeribestyrer Søren Brøndum

Brystpladen

Elektriker Bent Eriksen

Distriktschef Børge Andersen

Statsminister Kriminaloverbetjent K.F.V. Pedersen

 

24.8.1958

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

-

Ringen

Anker Nielsen

Kaj Stege

Kronen

K.F.V. Pedersen

Børge Nørgaard

Højre klo

Børge Andersen

Anton Tolstrup

Venstre klo

Konnerup Sørensen

Erling Poulsen

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

Juhl Olesen

Faber Vestergaard

Halen

K.F.V. Pedersen

Søren Knudsen

Højre vinge

Erling Poulsen

Børge Andersen

Venstre vinge

Svend Ejlertsen

H. Villadsen

Brystpladen

Elektriker Bent Eriksen

Grd. Niels Klokkerholm

 

23.8.1959

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

-

Ringen

Murermester Albert Frederiksen

Jens Jørgen Eriksen, Ø. Gjerndrup

Kronen

Mejerist Søren Brøndum

Restauratør Johs Madsen

Højre klo

Fiskehandler G. Nielsen

Redaktør Malgo Holm

Venstre klo

Installatør Bent Eriksen

Rentier Ole Olsen, Hellum

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

N. Klokkeholm

Manufakturhandler Høy Hansen

Halen

Gørtler Osvald Jensen

Jens Jørgen Eriksen Ø. Gjerndrup

Højre vinge

Politibetjent Holger Andersen

Restauratør Knud Pedersen

Venstre vinge

Kontorchef Carl Behrens

Stadsingeniør G. Thomsen

Brystpladen

Mejeribestyrer Søren Brøndum

Isenkræmmer Jens Stagsted

Statsminister Kontorchef Carl Behrens

 

21.8.1960

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

-

Ringen

Autoforhandler Frode Jensen

Redaktør Kaj Christensen

Kronen

Vulkanisør Erik Frederiksen

Redaktør Malgo Holm

Højre klo

Fiskehandler Georg Nielsen

Kriminaloverbetjent K.F.V. Pedersen

Venstre klo

Installatør Sven Ejlertsen

Depotindehaver Jens Andersen

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

Proprietær Kr. Eriksen, Ø. Gjerndrup

Isenkræmmer Holger Stagsted

Halen

Underdirektør Mogens Brix Nielsen

Fabrikant Aage Tipsmark

Højre vinge

Installatør Sv. Eriksen

Grd. P. Riisager

Venstre vinge

Proprietær Kr. Eriksen, Ø. Gjerndrup

Direktør S. Krogh Jensen

Brystpladen

Forvalter Jens Jørgen Eriksen

Dyrlæge A. Bundgaard

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

20.8.1961

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Gdr. P. Juhl Olesen

 

Ringen

Niels Ejlertsen

Andreas Olesen

Kronen

Carl Behrens

Schiønning Nielsen

Højre klo

Oscar Jensen

Erik Frederiksen

Venstre klo

Jens Kirk

Søren Brøndum

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

Kaj Frederiksen

Johs. V. Hansen

Halen

Jens Stagsted

Ove Hardahl

Højre vinge

Carsten Mathiasen

Malgo Holm

Venstre vinge

Bogholder Rasmussen

Automobilforhandler Frode Jensen

Brystpladen

Dyrlæge Axel Bundgaard

Installatør Niels Ejlertsen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

19.8.1962

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Lærer Hans Knudsen

 

Ringen

Murermester Kaj Frederiksen

Dommer Johan Kardal

Kronen

Forpagter Jørgen J. Eriksen, Ø Gjerndrup

Restauratør Knud Pedersen

Højre klo

Carl Behrens

K.F.V. Pedersen

Venstre klo

Direktør Bent Nielsen

Ingeniør Svend E. Christensen

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

Depotindehaver Poul Mikkelsen

Ingeniør Finn Thomasen

Halen

Bogholder Carsten Mathiasen

Murermester Albert Frederiksen

Højre vinge

Ingeniør Svend E. Christensen

Rejsesekretær Johansen Jensen

Venstre vinge

Ingeniør Svend E. Christensen

Installatør Niels Eilertsen

Brystpladen

Overbetjent Holger Andersen

Automobilforhandler Frode Jensen

Statsminister Carl Engel Jensen

 

18.8.1963

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Kræmmer E. Kroer

 

Ringen

Lærer Hans R. Knudsen

Gdr. P. Kjær Bundgaard

Kronen

Ove Hardahl

Værkfører I. Nørgaard

Højre klo

Schønning Nielsen

Ingeniør P. Grundtvig Sørensen

Venstre klo

Sv. Eilertsen

Stadsingeniør G. Thomsen

Højre slagfjer

Ingeniør Svend E. Christensen

Installatør N. Eilertsen

Venstre slagfjer

Møbelhandler Svend Christensen

Stationsleder Ottesen Falck

Halsen

Direktør Carl Behrens

Installatør Villy Larsen

Halen

Ingeniør P. Grundtvig Sørensen

Gdr. Andreas Olesen Sønderhaven, Serritslev

Højre vinge

Støbemester Eigil Jacobsen

Entreprenør Andreas Halvorsen

Venstre vinge

Møbelhandler Sv. Christensen

Kriminaloverbetjent K. F. V. Pedersen

Brystpladen

Støbemester Eigil Jacobsen

Fhv. gårdejer Peter Risager

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

16.8.1964

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Carsten Mathiassen

 

Ringen

Svend E. Christensen

E. Rasmussen

Kronen

Jens Stagsted

H. Andersen

Højre klo

Erik Kroer

Andreas Olesen

Venstre klo

Eigil Jacobsen

Ulrik Thomsen

Højre slagfjer

Søren Brøndum

Aage Tipsmark

Venstre slagfjer

Erling Poulsen

M. Brix Nielsen

Halsen

Erling Poulsen

Villy Larsen

Halen

S. A. Reng

K. Fuglsang

Højre vinge

Krog-Jensen

Hans Risager

Venstre vinge

Gottwald Rasmussen

Lærer Hans Knudsen

Brystpladen

Installatør Svend Eilertsen

Købmand S. A. Larsen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

15.8.1965

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Georg Christensen

 

Ringen

Direktør Svend Erik Christensen

Købmand Frode Bæk

Kronen

Slagtermester S. A. Reng

Proprietær Holst Hansen, Korslund

Højre klo

Assistent Ove Hardahl

Frk. Grethe Klokkerholm

Venstre klo

Gartner Georg Christensen

Direktør Thiel Christensen

Højre slagfjer

Isenkræmmer Jens Kirk

Restauratør Knud Pedersen

Venstre slagfjer

Købmand Peter Poulsen

Kaj Sandvig, Taars

Halsen

Benzinforhandler Poul Andersen

Proprietær Otto Pedersen

Halen

Arkitekt Niels Aabo

Købmand Peter Poulsen

Højre vinge

Ingeniør Hesselholt

Carsten Mathiassen

Venstre vinge

Slagtermester S. A. Reng

Stadsingeniør G. Thomsen

Brystpladen

Installatør Svend Eilertsen

Glarmester Rich. Bertelsen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

21.8.1966

 

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Købmand S.A. Larsen

 

Ringen

Direktør Carl Behrens

Vulkanisør Erik Frederiksen

Kronen

Installatør Vagner Nielsen

Gdr. Andreas Olesen

Højre klo

Georg Christensen

Ingeniør Gotvald Rasmussen

Venstre klo

Direktør Svend Erik Christensen

Vulkanisør Erik Frederiksen

Højre slagfjer

Købmand Peter Poulsen

Redaktør Konnerup Sørensen

Venstre slagfjer

Mejeribestyrer Søren Brøndum

Prokurist Otto Christensen

Halsen

Repræsentant Kaj Sanvig

Danselærer Knud Tolboe

Halen

Ingeniør Gotvald Rasmussen

Entreprenør Per Knudsen

Højre vinge

-

-

Venstre vinge

Dyrlæge Aksel Bundgaard

Direktør Peder J. Nielsen

Brystpladen

Bogholder Regnar Christensen

Kriminalbetjent K.F.V. Pedersen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

13.8.1967

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Mejeribestyrer Søren Brøndum

 

Ringen

Depotbestyrer Poul Andreasen

Installatør Søren Ejlersen

Kronen

Installatør Svend Ejlertsen

Prokurist Otto Haugaard

Højre klo

Møbelhandler Svend Christensen

Proprietær Otto Pedersen St. Nibstrup

Venstre klo

Assurandør Harley Lauridzen

Automobilforhandler Frode Jensen

Højre slagfjer

Ingeniør Gotvald Rasmussen

Sparekassekonsulent Knud Kristensen

Venstre slagfjer

Fhv. Grd. Peter Risager

Grd. Andreas Olesen Serritslev

Halsen

Installatør Vagner Nielsen

Arkitekt M. Johs. Jepsen

Halen

Møbelhandler Svend Christensen

Direktør Peder J. Nielsen

Højre vinge

Installatør Arne Conradsen

Lagerchef Søren Glud

Venstre vinge

Overlærer Hans Knudsen

Repræsentant Erling Poulsen

Brystpladen

Installatør Vagner Nielsen

Hotelejer Hilding Andersson

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

 

18.8.1968

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Svend E. Christensen

 

Ringen

Poul Mikkelsen

O. Olsen

Kronen

Harley Lauritzen

Schønning Nielsen

Højre klo

J. Hesselholdt

Knud Tolbo

Venstre klo

N. Reiner Christensen

Jørgen Caspersen

Højre slagfjer

G. Christensen

Gjerup Jørgensen

Venstre slagfjer

C.O. Ragner

K.C. Nørret

Halsen

S.A. Larsen

B. Frandsen

Halen

Carl Behrens

Søren Brøndum

Højre vinge

Sv. Ejlertsen

Willy Larsen

RUMPEN

Sv. Ejlertsen

C.O. Ragner

DÆKVINGEN

Erik Frederiksen

Ernst Larsen

Venstre vinge

Ole Olsen

Carsten Mathiasen

Brystpladen

Knud Tolboe

Restauratør Knud Pedersen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

 

17.8.1969

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Peter Risager

 

Ringen

Mejeribestyrer Søren Brøndum

Isolatør A.M. Nielsen

Kronen

Vulkanisør Erik Frederiksen

Kommunaldirektør Erik Kroer

Højre klo

Installatør Vagner Nielsen

Murermester Søren Jensen Ø. Brønderslev

Venstre klo

Installatør Svend Ejlertsen

Direktør Carl Behrens

Højre slagfjer

Repræsentant Erling Poulsen

Direktør Leo Cordes

Venstre slagfjer

Fhv. Gdr. Peter Risager

Kontorassistent Ove Hardahl

Halsen

Automobilforhandler Jørgen Jensen

Arkitekt M Johs Jepsen

Halen

Fhv. Gdr. Peter Risager

Arkitekt Hedelund Larsen

Højre vinge

Kaptajn Viggo Rosgaard

Isenkræmmer Gjærup Jørgensen

Venstre vinge

P.C. Knudsen

Produktionschef Lennart Sahlin

Brystpladen

Købmand Peter Poulsen

Slagtermester Svend Anker Reng

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

16.8.1970

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Kaj Sandvig

 

Ringen

Søren Jensen

Ove Pedersen

Kronen

Erik Frederiksen

Mogens Kusk

Højre klo

Hans Risager

Svend Møller

Venstre klo

Carsten Mathiasen

P.C. Knudsen

Højre slagfjer

Hans Risager

Søren Brøndum

Venstre slagfjer

Jeppe Bisgård

Søren Glud

Halsen

Jørgen Steen

Hans Risager

Halen

Svend Eilertsen

Erik Mathiasen

Højre vinge

Svend Christensen

Schønning Nielsen

Venstre vinge

Wagner Nielsen

Ørelæge Send. O. Leth

Brystpladen

Installatør Hans Risager

Direktør Sv. E. Christensen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

 

15.8.1971

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

S. E Christensen

 

Ringen

S. A. Reng

Johs Jepsen

Kronen

Søren Brøndum

Søren Brøndum

Højre klo

S. A. Steen

S. A. Larsen

Venstre klo

-

-

Højre slagfjer

Schiønning Nielsen

K. F. V. Pedersen

Venstre slagfjer

Erik Frederiksen

Karl G. Fuglsang

Halsen

N. R. Christensen

G. Thomsen

Halen

Søren Glud

N. R. Christensen

Højre vinge

Jeppe Bisgaard

O. Brandborg Larsen

Venstre vinge

Egon Christensen

Harley Lauritsen

Brystpladen

Entreprenør Per Knudsen

Direktør Kaj Sanvig, Taars

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

 

20.8.1972

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Åge Tipsmark

 

Ringen

Jeppe Bisgård

Willy Andreasen

Kronen

Henry Andersen

E. Rasmussen

Højre klo

Carl Behrens

Poul Mortensen

Venstre klo

Willy Andreasen

Jørgen Pedersen

Højre slagfjer

Carl Behrens

P.C. Knudsen

Venstre slagfjer

Søren Glud

Knud Christensen

Halsen

Jeppe Bisgård

Carl Jeppesen

Halen

Erik Frederiksen

Holger Andersen

Højre vinge

Kaj Normann

Søren Jensen

Venstre vinge

Knud Christensen

Kaptajn Viggo Rosgaard

Brystpladen

Cementstøber Schønning Nielsen

Arkitekt Niels J. Aabo

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

 

19.8.1973

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Kaj Sandvig

 

Ringen

Georg Nørgaard

Ove Hardahl

Kronen

Søren Glud

Erling Poulsen

Højre klo

P. Juhl Olesen

Oscar Jensen

Venstre klo

Carl Behrens

E. Rasmussen

Højre slagfjer

Mogens Kusk

Svend Christensen

Venstre slagfjer

M. A. Nielsen

Holger Stagsted

Halsen

S. Brøndum

Ib Larsen

Halen

O. Brandborg Larsen

H. Heilbuth

Højre vinge

S. Brøndum

Carl Behrens

Venstre vinge

Svend Ejlertsen

C. O. Ragner

Brystpladen

Forretningsfører Carl Behrens

Depotindehaver P. C. Knudsen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

 

18.8.1974

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Søren Glud

 

Ringen

Knud Svendsen

Erik Henriksen

Kronen

P. Juhl Olesen

Svend Møller

Højre klo

S. A. Reng

Aage Tipsmark

Venstre klo

Erik Hald

Jørgen Johansen

Højre slagfjer

Vagner Nielsen

Jørgen Mathiasen

Venstre slagfjer

Jørgen Nielsen

E. Nørgaard

Halsen

Bent Eriksen

Osvald Jensen

Halen

Carl Behrens

Otto Christensen

Højre vinge

Ib Larsen

Verner Jacobsen

Venstre vinge

S. A. Reng

Georg Christensen

Brystpladen

Egon Christensen

Depotindehaver Chr. Hesthaven

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

17.8.1975

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Poul S. Knudsen

 

Ringen

Niels J. Aabo

Bertel Fuglsang

Kronen

Kaj Jensen

P. Juhl Olesen

Højre klo

Ove Hardahl

Jeppe Bisgaard

Venstre klo

Sv. Christensen

Kaj Stege

Højre slagfjer

Erik Frederiksen

Verner Jacobsen

Venstre slagfjer

Ib Larsen

Kaj Frederiksen

Halsen

-

-

Halen

-

-

Højre vinge

Georg Nørgaard

P. H. Rasmussen

Venstre vinge

Frode Jensen

Slagtermester Ib Larsen

Brystpladen

Slagtermester S. A. Reng

Kontorchef Carl Behrens

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

22.8.1976

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

-

-

Kronen

-

-

Højre klo

-

-

Venstre klo

-

-

Højre slagfjer

-

-

Venstre slagfjer

-

-

Halsen

-

-

Halen

-

-

Højre vinge

-

-

Venstre vinge

-

Carsten Holst Christensen

Brystpladen

Slagtermester Ib Larsen

Forretningsfører Svend Egon Nielsen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

21.8.1977

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Ove Hildebrand

 

Ringen

Henry Larsen

-

Kronen

Helmer Larsen

-

Højre klo

Svend Christensen

-

Venstre klo

Henrik Juhl Olesen

-

Højre slagfjer

Tage Nørgaard

-

Venstre slagfjer

Heinz Trudslev

-

Halsen

Svend Olesen

-

Halen

Kjell Jacobsen

-

Højre vinge

Svend Olesen

-

Venstre vinge

Vagner Nielsen

Manufakturhandler Th. Høy Hansen

Brystpladen

Leif Andersen

Assurandør Henning Jensen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

20.8.1978

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Niels J. Aabo

 

Ringen

Svend Christensen

-

Kronen

Kai Normann

-

Højre klo

Jeppe Bisgaard

-

Venstre klo

Heinz Trudslev

-

Højre slagfjer

Bertel Fuglsang

-

Venstre slagfjer

S. A. Reng

-

Halsen

John Nielsen

-

Halen

Th. Høy Hansen

-

Højre vinge

Sv. Nic. Pedersen

-

Venstre vinge

Knud Jacobsen

Sv. Christensen

Brystpladen

Aage Dolberg

Henry Andersen

Statsminister Direktør Carl Behrens

 

19.8.1979

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Knud Tolboe

 

Ringen

Kurt Andersen

Holger Andersen

Kronen

Jens Olesen

Henning Jensen

Højre klo

Ib Larsen

Tage Larsen

Venstre klo

Steen Larsen

Vagn Jacobsen

Højre slagfjer

Villy Andreasen

Kjeld Christensen

Venstre slagfjer

Finn Larsen

Kaj Nørkjær

Halsen

John Henriksen

Heinz Trudslev

Halen

Svend Christensen

H. Juhl Olesen

Højre vinge

Knud Tolboe

A. Conradsen

Venstre vinge

John Nielsen

Anders Mellemkjær

Brystpladen

Knud Tolboe

Erik Frederiksen

Statsminister Niels J. Aabo

 

17.8.1980

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Arne Eriksen

 

Ringen

Sv. E. Nielsen

Sv. E. Nielsen

Kronen

Leif Andersen

O. Brandborg Larsen

Højre klo

Leif Hellesten

H. Juhl Olesen

Venstre klo

Victor Andersen

H. Bertelsen

Højre slagfjer

Ole Larsen

Jeppe Bisgaard

Venstre slagfjer

Arne Thomsen

Ole Larsen

Halsen

Svend Christensen

Jarl Christensen

Halen

Svend Olesen

Ib Larsen

Højre vinge

Jeppe Bisgaard

M. Dolberg

Venstre vinge

S. A. Reng

Steen Larsen

Brystpladen

Kurt Andersen

Evan Schiønning Nielsen

Statsminister Niels J. Aabo

 

16.8.1981

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

-

 

Ringen

Villy Andreasen

Kjeld Christensen

Kronen

Peter Jørgensen

Kjell Jacobsen

Højre klo

Niels Lundgaard

Tage Larsen

Venstre klo

Erik Meinert

Jens Tofting

Højre slagfjer

Niels Nielsen

Knud Ahlbeck

Venstre slagfjer

Steen Larsen

Ole Hansen

Halsen

Knud Tolboe

Peter Jørgensen

Halen

Peter Jørgensen

Niels Lundgaard

Højre vinge

Niels Lundgaard

Bertel Fuglsang

Venstre vinge

E. Frederiksen

Jørgen Nielsen

Brystpladen

Schiønning Nielsen

Installatør Svend Ejlertsen

Statsminister Niels J. Aabo

 

15.8.1982

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Svend Ejlertsen

 

Ringen

-

-

Kronen

Svend Christensen

Poul Hansen

Højre klo

Kjeld Sørensen

Mogens Dolberg

Venstre klo

Ole Nielsen

Th. Høy Hansen

Højre slagfjer

Orla Jensen

Kjeld Christensen

Venstre slagfjer

Heine Trudslev

Arne Thomsen

Halsen

Jørgen Jensen

Svend E. Christensen

Halen

Harry Larsen

P. C. Knudsen

Højre vinge

Jørn Jensen

Henry Andersen

Venstre vinge

Steen Larsen

Ole Hansen (Guld)

Brystpladen

Th. Høy Hansen

Olfert Brandborg Larsen

Statsminister Niels J. Aabo

 

21.8.1983

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

O. Brandborg Larsen

 

Ringen

Schiønning Nielsen

Jørgen Jensen

Kronen

Arne Thomsen

Tage Larsen

Højre klo

Karsten Frederiksen

Søren Dam

Venstre klo

Tage Larsen

Jørgen Nielsen

Højre slagfjer

S. A. Reng

Viggo Rosgaard

Venstre slagfjer

Arne Eriksen

Niels Lundgaard

Halsen

Jens Olesen

Svend Pedersen

Halen

Peer Knudsen

Bent Josiasen

Højre vinge

Allan Jensen

Svend Møller

Venstre vinge

Niels Lundgaard

Niels Regnar Christensen

Brystpladen

Kaj Normann

Karsten Frederiksen

Statsminister Niels J. Aabo

 

19.8.1984

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Niels Regnar Christensen

 

Ringen

Flemming Sørensen

John Elkjær

Kronen

N. P. Holst Hansen

Steen Larsen

Højre klo

Bent Nielsen

O. Brandborg Larsen

Venstre klo

Harry Larsen

P. Vestergaard Olesen

Højre slagfjer

Arne Eriksen

Hans Risager

Venstre slagfjer

Vagn Aage Haaning

Poul Frilev

Halsen

Erik Frederiksen

Th. Sørensen

Halen

John Dandanell

Ib Larsen

Højre vinge

Flemming Sørensen

Kjeld Sørensen

Venstre vinge

Niels J. Aabo

John Elkjær

Brystpladen

Søren Dam

P. Juhl Olesen

Statsminister Niels J. Aabo

 

18.8.1985

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

John Elkjær

 

Ringen

Mogens Dolberg

P. C. Knudsen

Kronen

Harry Larsen

Henrik Skaarup

Højre klo

Tage Larsen

Jørgen Nielsen

Venstre klo

Niels J. Aabo

Poul Frilev

Højre slagfjer

Poul E. Andersen

Henrik Juhl Olesen

Venstre slagfjer

Jørgen Nielsen

Erik Bjerre

Halsen

J. Dandanell

Kaj Normann

Halen

O. Brandborg Larsen

O. Brandborg Larsen

Højre vinge

H. Trudslev

Kell Jacobsen

Venstre vinge

Ole Hansen

Poul Erik Mortensen

Brystpladen

Leif Andersen

Hans Risager

Statsminister Niels J. Aabo

 

17.8.1986

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Leif Andersen

 

Ringen

Søren Pedersen

John Jensen

Kronen

Niels Regnar Christensen

Ole Hansen

Højre klo

Jørgen Nielsen

Knud Jacobsen

Venstre klo

Niels Regnar Christensen

Vagn Aage Haaning

Højre slagfjer

Villy Andreasen

Henning Rand Jensen

Venstre slagfjer

Knud Hansen

Søren Dam

Halsen

Svend Christensen

Victor Andersen

Halen

S. A. Reng

Niels Regnar Christensen

Højre vinge

John H. Jensen

Knud Hansen

Venstre vinge

Svend Nicolai Petersen

Ole Larsen

Brystpladen

Hans Bruhn

A. Helmer Larsen

Statsminister Niels J. Aabo

 

16.8.1987

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Hans Bruhn

 

Ringen

K. Rosgaard

Mogens Friis Larsen

Kronen

Knud Jacobsen

Kaj Jensen

Højre klo

Mogens Dolberg

Henrik Juhl Olesen

Venstre klo

Niels Nielsen

Grethe Klokkerholm

Højre slagfjer

Niels J. Aabo

Henrik Skaarup

Venstre slagfjer

Uffe Møller

S. A. Reng

Halsen

Svend Ejlertsen

Erik Frederiksen

Halen

Hans Bruhn

Poul Frilev

Højre vinge

S. A. Reng

Svend Christensen

Venstre vinge

O. Brandborg Larsen

Ib Larsen

Brystpladen

Knud Tolboe

Villy Andreasen

Statsminister Niels J. Aabo

Æresmedlem Carl Behrens

 

21.8.1988

 

Plade nedskudt af

For

Øjet

Tandlæge Leif Andersen

 

Ringen

Bagermester Jens Jørgen Frandsen

Stationsleder Bent Røn

Kronen