Lørdag og søndag den 24. 25. juni 1905

 

Den 3. fugleskydning afholdes og traditionen er ved at etablere sig.

Vi får her også et indblik i hvilke præmier der uddeles
Læg mærke til gevinst for fuglekongen er 6 spiseskeer. Nøjagtig som i dag…

 

 

B r ø n d e r s l e v, 26. juni

 

Fugleskydning.

 

Brønderslev borgerlige skyttelav holdt lørdag og søndag sin årlige fugleskydning.

Gevinsterne fordeles på følgende måde:

R i n g e n: Sognefoged Thomsen ved Sørensen Kjelds Skud.

Præmie 1 Ragoutske

K r o n e n: Cyklehandler Johansen Ved Barber Højlunds skud

1 kageske

Æ b l e t: Lærer Dehn, ved eget skud

1 Jordbærske

S c e p t e r e t: Maler Hoffmann ved eget skud

1 Potageske

V e n s t r e   s l a g f j e r: Gårdejer R. Christensen Ø-Aa ved Købmand Møllers skud

1 Æggefad

H ø j r e   s l a g f j e r: Købmand Tolstrup ved Marskandiser Jensens skud
          1 Sukkersæt
V e n s t r  e   K l o:
Sodavandsfabrikant Jensen ved Købmand Møllers skud
          1 Ragoutske
H ø j r e   k l o: Skomager C.F. Jensen ved Erik Henningsens skud
          1 jordbærske
V e n s t r e   v i n g e: Forpagter Torp Stade, ved Dyrlæge Lauersens skud
          2 Sauceskeer
H ø j r e   v i n g e: Gæstgiver Lars Pedersen ved Murer C.H. Nielsens skud
          1 Potageske
H a l s e n: Sognefoged J. B Møller Grensted ved Brønderslev, ved Hansens skud
          1 Potageske
H a l e n: Snedker M Jensen ved eget skud
          1 Ragoutske og 2 Kompotskeer
B r y s t p l a d e n: Bager Jensen ved Murer Chr. Nielsens skud
          6 Spiseskeer

Bager Jensen bliver altså årets fuglekonge og
Murer Chr. Nielsen skyttekonge

Efter at fuglen var skudt ned, afholdtes en meget animeret fællesspisning,
hvor talerne gik slag i slag. Bagefter dansedes der.

Ved serieskydningen fik følgende gevinst:

S e r i e   A:

1: Pr. Chr. Thorup, Stenum                 30 p
2: _  Dyrlæge Laursen Brdlev              30 p
3: _  Bager Skou, Brdlev                     30 p
4: _  Møller, Kornumgaard                   28 p
5: _  Lærer Dehn, Brønderslev             28 p
6: _  Erik Henningsen, smst                28 p
7: _  Snedker M Jensen smst              28 p
8: _  Købmand Møller smst                 28 p
9: _  Skomager C. F. Jensen              28 p

S e r i e   B:

1: Pr. Lærer Dehn                              30 p
2: _  Barber Højlund                           28 p
3: _  Cykelhandler Johansen               28 p
4: _  Murer Nielsen                            28 p
5: _  Kommis Wittorff                         28 p
6: _  Politibetjent Mortensen               28 p
7: _  Købmand Møller                         28 p
8: _  Snedker M Jensen                      28 p
9: _  Mejerist Poulsen                         27 p

 

Den 21. – 22. -23. juli 1906

Fugleskydningen, Lørdag eftermiddag begyndte fugleskydningen under

klingende musik. Inden aften var fuglen allerede berøvet en del af sine prydelser. I går fortsattes, men også denne dags sol gik ned, uden at det blev bestemt hvem der skal bære kronens byrder for det kommende år.

Man fortsætter derfor i dag.

 

De faldne gevinster er fordelt således:

V e n s t r e   s l a g f j e r : Marius Kornum

ved sognefoged N Thomsens skud

Gevinst 1 Syltetøjsske

H ø j r e    s l a g f j e r : Poul Glargaaard

          ved provisor Windings skud

          Gevinst: 1 Empire spiseske

S c e p t r e t : Gårdejer L. Andersen Skorstensgaard

          ved guldsmed Nielsens skud

          Gevinst: 2 syltetøjsskeer

K r o n e n : Smed N. Nielsen

          ved politibetjent Mortensens skud

          Gevinst: 2 syltetøjsskeer

R i n g e n : Gæstgiver L Pedersen

          ved Morten Dams skud

          Gevinst: 1 Empire isspade

V e n s t r e   v i n g e : Kommis Riis

          ved politibetjent Mortensens skud

          Gevinst: 1 antik ragoutske

H ø j r e   v i n g e : Kommis Madsen

ved kommis Wittorffs skud

Gevinst: 1 dobbeltriflet potageske

H a l e n : Sodavandsfabrikant Jensen

          ved mejerist Poulsens skud

          Gevinst: 1 Empire potageske

H a l s e n : Gårdejer Nikolaj Hansen Stubdrup

          ved mejerist Poulsens skud

          Gevinst: 1 potage ske oldnordisk stil

Æblet, højre og venstre klo, faldt i utide, og det skal derfor afgøres ved lodtrækning, hvem der skal have disse gevinster.

Efter søndagens arbejde holdtes en animeret fællesspisning med mange taler; man savnede bare den nye fuglekonge.

 

Ringskiven

S e r i e   A

1 pr: Lærer Dehn                      28 p

2 - -: Barber Højlund                  28 p

3 - -: Politibetjent Mortensen      27 p

4 - -: Chr. Thorup, Stenum         27 p

5 - -: Bager Jensen                   26 p

6 - -: Sognefoged N. Thomsen   26 p

 

                            S e r i e   B

1 pr: Chr. Thorup, Stenum         28 p

2 - -: Lærer Dehn                      28 p

3 - -: Barber Højlund                 28 p

4 - -: Dyrlæge Laursen               28 p

5 - -: Urmager Horseby             28 p

6 - -: Købmand Adolf Andersen 28 p

 

B r ø n d e r s l e v, 24 juli

Fugleskydningen

Sent i aftes blev endelig brystpladen skudt ned af maler Hoffmann, der således er næste års skyttekonge.

Fuglekonge blev læge Budtz. Gevinsten var 6 Empire spiseskeer

Æ b l e t tilfaldt ved lodtrækning købmand Petersen, Algade

          Gevinst: 1 spiseske oldnordisk stil

V e n s t r e   k l o : Marskandiser Jensen

          Gevinst: 1 Empire kompotske

H ø j r e   k l o : Gårdejer Morten Dam

          Gevinst: 1 Empire ragoutske

                    Ringskiven

                            Serie C

1 pr: Lærer Dehn                      28 p

2 - -: Chr Thomsen, Stenum      28 p

3 - -: Politibetjent Mortensen      27 p

4 - -: Møller Kornumgaard         26 p

5 - -: Mikkel Jensen                   26 p

 

                            Gennemgående serie

1 pr: Barber Højlund                  30 p

2 - -: Lærer Dehn                      30 p

3 - -: Lærer Rasmussen            28 p

4 - -: Tømrer Christensen          28 p

5 - -: Fru Dehn                          28 p

6 - -: Dyrlæge Laursen               28 p

7 - -: Opvarter Rasmussen        28 p

8 - -: Urmager Horseby             28 p

9 - -: Tømrer Kjærgaard            28 p

10 -: Fru Højlund                       27 p

 

Den 14. 15. juli 1907

B r ø n d e r s l e v, 15 juli

Fugleskydning.

  Brønderslev borgerlige skydeselskab begyndte i går sin årlige

fugleskydning. Man fik ikke hele fuglen plukket, og man fortsætter

derfor i dag.

De faldne gevinster fordeler sig således:

Kronen: Georg Elten ved sagfører Bruuns skud

          Gevinst: 1 kanelske

Ringen: Snedker Mikkel Jensen ved sagfører Bruuns skud

          Gevinst: 1 oldnordisk spiseske

Sceptret: Fabrikant P. Nielsen ved tømrer Kjærgaards skud

          Gevinst: 2 syltetøjsskeer

Æblet: Provisor Winding ved eget skud

          Gevinst 4 Empire theskeer

Venstre klo: Kommis Wittorff ved eget skud

          Gevinst: 1 sauceske

Højre klo: Smed Nielsen ved Tømrer Kjærgaards skud

          Gevinst: 6 theskeer

Venstre slagfjer: Lærer Rasmussen ved murer Chr. Nielsens skud

          Gevinst: 1 kartoffelske

Højre slagfjer: Lars Pedersen ved tømrer Kjærgaards skud

          Gevinst: 1 ragoutske

Venstre vinge: Guldsmed Jensen ved portør Jensens skud

          Gevinst: 1 ragoutske

Højre vinge: Trafikassistent Eriksen ved urmager Horsebys skud

          Gevinst: 2 sauceskeer

Halen: Lærer Rasmussen ved sognefoged Niels Thomsens skud

          Gevinst: 1 riflet potageske

 

Den 10. maj 1908

Bestyrelse udvides fra 5 til 7 medlemmer

Formand: Købmand Møller

Mejerist Poulsen Agdrup ønsker ikke genvalg,

Yderligere medlemmer: Chr. Thorup, Stenum Chr. Pedersen Buurholt, Barber Højlund, Snedker Mikkel Jensen

 

Den 11. juli 1908

Aalborg Amtstidende den 13.7:

Brønderslev, 11. juli

Fugleskydning. Brønderslev borgerlige skydeselskab holdt i dag

årlig fugleskydning i plantagen Hedelund.

Gevinsterne faldt således:

1. pr., Brystpladen: Skomager C. F. Jensen

    ved læge Budtz skud, 6 spiseskeer

2. pr., Halspladen: Læge Budtz ved eget skud, en potageske

3. pr., Halen: Jørgen Østergaard, Manna

    ved proprietær Møllers Kormumgaard skud,

    2 sauceskeer

4. pr., Højre vinge: Mejerist Andersen, Brønderslev

    ved Mikkel Jensens skud, en grødske

5. pr., Venstre vinge: Mejerist Jensen, Manna

    ved cand. Windings skud, 6 teskeer

6. pr., højre slagfjer: Politibetjent Mortensen, Brønderslev

    ved Maler Poulsens skud, en spiseske og gaffel

7. pr., Venstre slagfjer: Proprietær Ottesen, Torsmark

    ved købmand Tofts skud, en kartoffelske

8. pr., Højre klo: Læge Budtz

    ved urmager Horsebys skud, en sauceske

9. pr., Venstre klo: P. Pedersen, Mejlsted

    ved maler Poulsens skud, en sauceske

10. pr., Æblet: Kommis Riis

      ved urmager Horsebys skud, en syltetøjsske

11. pr., Sceptret: Købmand Glargaard, Brønderslev

      ved tømrer Thomsens skud, en kompotske

12. pr., Ringen: Gårdejer A. Mejlsted

      ved barber Højlunds skud, en spiseske

13. pr., Kronen: Hotelvært Rasmussen

      Ved barber Højlunds skud, en strøske

 

I en anden avis står der om samme fugleskydning:

 

Fugleskydning

Brønderslev borgerlige skydeselskab afholdt i dag den årlige fugleskydning i plantagen Hedelund.

Kl. ca. 4 eftermiddag hentedes den gamle konge Nikolai Hansen, Stubdrup, på

hotellet Phønix og med musik i spidsen vandredes der til plantagen, og en

god time efter var skomager C. F. Jensen erklæret som næste års konge.

Gevinsterne faldt således:

1. pr., Brystpladen: Skomager C. F. Jensen

    ved læge Budtz skud

2. pr., Halspladen: Læge Budtz ved eget skud

3. pr., Halen: Jørgen Østergaard, Manna

    ved proprietær Møller Kormumgaards skud

4. pr., Højre vinge: Mejerist Andersen, Brønderslev

    ved Mikkel Jensens skud

5. pr., Venstre vinge: Mejerist Jensen, Manna

    ved cand. Windings skud

6. pr., højre slagfjer: Politibetjent Mortensen, Brønderslev

    ved Maler Poulsens skud

7. pr., Venstre slagfjer: Proprietær Ottesen, Torsmark

    ved købmand Tofts skud

8. pr., Højre klo: Læge Budtz

    ved urmager Horsebys skud

9. pr., Venstre klo: P. Pedersen, Mejlsted

    ved maler Poulsens skud

10. pr., Æblet: Kommis Riis

      ved urmager Horsebys skud

11. pr., Sceptret: Købmand Glargaard, Brønderslev

      ved tømrer Thomsens skud, en kompotske

12. pr., Ringen: Gårdejer A. Mejlsted

      ved barber Højlunds skud

13. pr., Kronen: Hotelvært Rasmussen

      Ved barber Højlunds skud.

Efter skydningen var der en livlig fællesspisning på hotel Phønix,

hvor der herskede den bedste stemning og talerne gik slag i slag.

Festlighederne sluttedes med et muntert bal for foreningens

medlemmer

 

Den 4. juli 1909

B r ø n d e r s l e v, 4. juli.

Fugleskydningen i dag

Kl. ca. 7 i morges vækkedes de af byens borgere, der endnu lå i fjerene, af

hornmusik.

Hornmusik i gaderne søndag morgen er meget rart; der er en egen festivitas

ved at blive vækket på den måde.

Man ligger halvt i søvne og lytter til de verlende (vekslende red.) melodier, der i

det ene øjeblik lyder fjernt, så at kun enkelte toner skelnes, medens de kort

efter braser løs lige under ens vindue og forjager det sidste håb om et lille

morgenblund. Men når musikken – som i dag – spiller en og samme melodi

om og om igen en hel time igennem, virker det mere idiotiserende end

oplivende.

Skydningen tog sin begyndelse tidligt i morges og sluttede først kl. 5

da brystpladen faldt.

Resultatet:

1.       B r y s t p l a d e n, 6 sølvspiseskeer Snedker K Færch

          ved murermester Chr. Nielsens skud

          - Færch blev altså fuglekonge

2.       H a l s e n, 1 sølv-potageske, Tømrer Thomsen

          Ved hotelejer P. Højlunds skud

3.       H a l e n, 1 sølv-kageske, mejerist Poulsen, Agdrup

          Ved eget skud

4.       H ø j r e   v i n g e, 1 sølv-kageske V. Vestergaard, Hvilshøj

          Ved urmager Horsebys skud

5.       V e n s t r e   v i n g e, 1 ragoutske præmietageren ubekendt

          Nærmere i morgen

6.       H ø j r e   k l o, 1 kartoffelske, kgl. Vejer og måler Niels Thomesn

          Ved lærer Dehns skud

7.       V e n s t r e    k l o, 1 postejske, Nikolaj Hansen, Stubdrup

          Ved Prpr. Jørgensen af Ø.-Brønderslevs skud

8.       H ø j r e   s l a g f j e r, 1 ragoutske Chr. Thorup

          Ved Tømrer Kjærsgaards skud

9.       V e n s t r e   s l a g f j e r, 1 sauceske V. Vestergaard, Hvilshøj

          Ved maler Poulsens skud

10.     S c e p t r e t, 1 strøske, dyrlæge Therkildsen

          Ved prptr. Møller af Kornumgaards skud

11.     Æ b l e t, 1 flødeske, kontorist L. Kristiansen

          Ved tømrer Kjærgaards skud

12.     R i n g e n, 2 syltetøjsskeer, Manufakturhandler Johan Toft

          Ved maler Poulsens skud

13.     K r o n e n, 1 spiseske, Jens Kornum

          Ved hotelejer P. Højlunds skud

Kl. 6½ var der fællesspisning på hotel ”Edvard”

 

Den 28. august 1910

Fugleskydningen,

          Som ”Brønderslev borgerlige skydeselskab” i går lod afholde

havde til skydningen i Kornumgaards have stor tilslutning, og

skydningen, der præsteredes, var den, fineste siden selskabet

blev stiftet.

          Med godt humør tog skydebrødrene fat med at pille fuglen ned

straks fra morgenstunden af.

Man kom dog langt hen på dagen, inden resultatet forelå.

          Hs. Majestæt Færch fra i fjor måtte aflevere værdigheden til

lærer Dehn, der blev konge ved eget skud.

          I øvrigt ser listen sålkedes ud, taget fra enden af:

Snedker K. Ferch, højre klo (eget skud)

Kbmd. Wittorff, Ringen (murer Jensen).

Murer Nielsen, halen, (eget skud)

Snedker M. Jensen, Sceptret, (Horseby).

Poulsen, Agdrup, venstre vinge, (Horseby)

Kellner Rasmussen, højre slagfjer, (tømrer Thomsen)

Lars Pedersen, æblet, (Horseby)

og højre vinge (Morten Dam).

Maler Poulsen, Venstre klo, (eget skud)

Redaktør Knorkgaard, kronen, (guldsmed Nielsen).

Tømrer Thomsen, Venstre slagfjer, (eget skud).

Kroejer Jensen, Halsen (murer Jensen).

          Om aftenen holdtes en lille hyggelig fællesspisning på ”Phønix”.

Bag efter bal.

 

 

1910-skydning

Den 4. juli 1911

Der holdes generalforsamling, men fugleskydningen det år bliver aldrig afholdt. Næste fugleskydning finder først sted 10 år senere i 1921.

Brønderslev borgerlige skydeselskab

          Afholdtes i aftes generalforsamling.

Det vedtoges at afholde fugleskydningen mulig den 16. juli.

          Til medlemmer af bestyrelsen valgtes

bager Jensen, hotelejer Jørgensen og læge Budtz